Vilkår, persondatapolitik og lejebetingelser

Alle aftaler indgås mellem kunden og:

Malerhatten

Skærevej 62

5260 Odense S

CVR.nr.: 42706299

Telefon: 42 20 50 71

E-mail: kontakt@malerhatten.dk

Ved køb og leje hos ”www.malerhatten.dk” accepterer du følgende bestemmelser.

A. SERVICE & PRODUKT & PRIS

 1. Alle billeder og beskrivelser af service/produkt afspejler så vidt muligt det faktiske service/produkt. Der tages forbehold for tekniske begrænsninger ved fremvisningen af vores ydelser på hjemmesiden ligesom der tages forbehold for tekniske fejl (herunder fejl på priser i beregneren), trykfejl og andre uforudsigelig fejl. Såfremt du er i tvivl, bedes du kontakte os per telefon eller e-mail. Yderligere vejledning kan også findes under FAQ.
 2. Alle priser er inklusive moms og andre afgifter.
 3. Den gældende pris er den, der angives på det tidspunkt ordren afgives. Vi forbeholder os retten til – uden varsel – at ændre priserne på ydelser, varer, leje og arbejde, at annullere tilbud og ordrer eller at foretage enhver ændring.
 4. Du kan ikke kombinere tilbud og rabatter på www.malerhatten.dk.

B. KLIENTREGISTRERING & OPRETTELSE AF BRUGER

 1. Kunderne kan beregne pris på vores ydelser via vores pris-formularer helt gratis og uforpligtende, så mange gange som de vil. Ved oplysning af din e-mailadresse og telefon nummer bliver du automatisk oprettet som bruger, samt giver du samtykke til, at vi kan ringe eller sende dig markedsføring af tilsvarende tjenesteydelser og produkter på både e-mail eller SMS, men du kan til enhver tid afmelde dig let igen. Registrering er 100% gratis og sker ved at udfylde den pris-formular, der er til rådighed til hver ydelse vi tilbyder. Kun registrerede kunder har mulighed for at se vores online priser, foretage bestillinger, følge ordren, blive underrettet om nye produkter, anmelde købte produkter og har ret til at udnytte aktuelle rabatter. Brugerkonto er helt gratis og du kan slet din bruger ved at udfylde denne form.

C. BESTILLINGSPROCEDURE, ARBEJDETS PÅBEGYNDELSE OG EKSTRA ARBEJDE

 1. Ordrer bliver modtaget elektronisk via wwwmalerhatten.dk 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet
 2. Efter at have bestilt får du, der har afgivet en e-mailadresse, en svarbesked med information om modtagelse af ordren og et ordrenummer.
 3. Efter max 48 timer får du en ordrebekræftelse på både e-mail og SMS, samt kontakter vi dig for at aftale, hvornår arbejdet påbegyndes herunder for at aftale adgangsforhold til det sted, hvor arbejdet skal udføres.
 4. I tilfælde af omstændigheder, som midlertidigt forhindrer gennemførelsen af ordren, forbeholder vi os retten til at suspendere dens gennemførelse indtil leveringen kan ske, men vi underretter da snarest muligt dig herom.
 5. Såfremt det bestilte arbejde ikke er tilstrækkeligt til at fuldføre opgaven håndværksmæssigt korrekt, gør vi dig opmærksom herpå inden arbejdet påbegyndes. Herefter vil prisen blive justeret på stedet eller over telefon, SMS eller e-mail. Normal viser vi tillægspriser for forskellige opgaver i vores pdf-tilbud. Efterfølgerne afregning for ekstra arbejde/eller flere lag af maling end det det blev bestilt, afregnes ud fra disse priser, medmindre andet er aftalt.
 6. Såfremt der under arbejdets udførelse opstår behov for ekstra arbejde, underretter vi dig straks. Herefter vil prisen blive justeret på stedet eller over telefon, SMS eller per e-mail.  Det kunne f.eks. ske, hvis overflader der skal males, skal have flere lag af maling, eller såfremt væggen efter nedtagelse af tappet kræver et ekstra lag spartel i forhold til de 2 bestilte antal lag for at opnå en jævn overflade – noget der særligt gør sig gældende i ældre ejendomme.

D. BETALINGSMULIGHEDER

 1. Betaling med betalingskort

Hos www.malerhatten.dk er det nemt og sikkert at betale med betalingskort. Du kan betale med Visa Dankort, Visa og MasterCard. Hvis du har et Visa Dankort, er det Visa-delen af kortet, du betaler med. Vi hæver først beløbet på dit kort, når arbejde blev udført eller ordren forlader vores lager.  I forbindelse med bestilling og køb af ydelser, indsamler og behandler vi oplysninger om dit kreditkort med henblik på gennemførelsen af købet.

 • Betaling med faktura

Vælger du at betale via faktura, så får du faktura, når arbejdet er færdigt og betaling skal ske netto 8 dage. Ved for sen eller manglende betaling i forbrugeraftaler pålægges renter og eventuelt rykkergebyr på 150 kr. pr. rykker (dog maksimalt 3 rykkere) i henhold til rentelovens bestemmelser. Ved erhvervsaftaler udgør rentesatsen i stedet 2% per påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 150 per rykker. Såfremt den samlede ordre er større end 50.000 kr. inklusiv moms, skal der betales i 3 rater. Første rate skal betales når materialer er indkøbt og indbefatter materialer. Første rate skal betales førend arbejdes påbegyndes. Anden rate skal betales når 50 % af arbejdet er udført og betales 3 dage efter modtagelsen af faktura og indbefatter 50% af den resterende ordre efter fradrag af 1. rate. Sidste rate skal betales når arbejdet er fuldført og skal betales 8 dage efter modtagelsen af faktura og indbefatter den resterende ordre.

 • Betaling via bankoverførsel

Vælger du at betale via bankoverførsel, modtager du efter din bestilling en ordrebekræftelse per e- mail med angivelse af vores bankoplysninger (husk at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke modtager denne e-mail i din indbakke). Vi bekræfter din bestilling, så snart vi modtager betalingen fra dig. Alt afhængig af bank kan det tage 1-4 hverdage, før vi modtager overførslen fra dig.

E. ANSVARSBEGRÆNSNING

1. Vi er ikke ansvarlige for tab af brug, indtjening og omsætning, forsinkelse af arbejde, arbejdsløn, leje, finansielle omkostninger, tabt produktion eller lignende, hvad enten sådan er at betragte som direkte eller indirekte tab samt for noget indirekte eller følgetab.

2. Vores ansvar kan ikke overstige den samlede aftalte ordre eller købesum.

3. Vi er ikke ansvarlige for skader forvoldt af en defekt ved de produkter vi bruger eller leverer, medmindre et sådant ansvar ikke kan fraskrives i henhold til lov om produktansvar.

F. KLAGE

1. Hvis du er utilfreds med vores arbejde bedes du kontakt os på mail: kontakt@malerhatten.dk.

2. Klager over vores fysiske produkter vi sælger ud og udlejet udstyr skal rettes til direkte til os på kontakt@malerhatten.dk.

G. MARKEDSFØRING

1. Ved oplysning af din e-mailadresse og eller tlf. nr. giver du samtykke til, at vi kan sende/ringe dig markedsføring af tilsvarende tjenesteydelser og produkter. Hvis du ikke ønsker at modtage denne service, beder vi dig om at meddele os det på kontakt@malerhatten.dk

2. Vi har lov til at bruge billeder (før og efter vores arbejde) og poste dem på sociale netværk og på vores webside uden kundens udtrykkelige skriftlige samtykke.

Persondatapolitik

Kunder og potentielle kunder hos Malerhatten.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og tidligere samt potentielle kunder.

Hvem vi er – og hvordan du kan kontakte os?

Den dataansvarlige virksomhedsidentitet og kontaktoplysninger:

Malerhatten

Skærevej 62 5260 Odense S

CVR-nr. 42706299

Tlf. Nr.: +45 71747241

E-mail: kontakt@malerhatten.dk 

Web: www.malerhatten.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse: Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@malerhatten.dk.

Vores behandlinger af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:

Oplysninger om nuværende og potentielle kunder Almindelige personoplysninger, herunder

 • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • købshistorik
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
 • CPR-nummer i forbindelse med evt. kreditvurdering og låneoprettelse, samt underskrifter på dokumenter

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, samt løbende samhandel
 • Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme MALERHATTEN´s forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Hvis vi videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder i MALERHATTEN med henblik på markedsføring, vil vi iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme MALERHATTEN´s forretning og tilbyde vores kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Statistisk formål: Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af lån/kreditter, samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved låneansøgning
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Andre virksomheder i forbindelse med MALERHATTEN som led i markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gældende regler
 • Vores databehandler på grundlag af databehandleraftaler

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. MALERHATTEN følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt. For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores anvendelse eller videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål: Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne Vilkår & Databehandleraftale er senest opdateret den 30-08-2021